Martijn
29-10-2019

Internetbureaus KeyMen en Axendo fuseren

KeyMen en Axendo zijn gefuseerd tot één digitaal bureau met vestigingen in Dordrecht en Leusden. Het samengaan betekent een versterking van de positie als ontwikkelaar van online platformen en digitale producten. Met de samenvoeging van kennis en expertise legt de nieuwe organisatie de basis voor verdere groei en uitbreiding van haar dienstverlening.  

Volgens Martijn Beumers, algemeen directeur, is de fusie een logische stap: “De ontwikkelingen in de markt, waarbij schaalgrootte een steeds grotere rol van betekenis speelt, vormen de belangrijkste aanleiding. Voor onze klanten is continuïteit, flexibiliteit en het voldoen aan steeds hogere eisen erg belangrijk. Denk alleen al aan de wet- en regelgeving rondom dataveiligheid, privacy en digitale toegankelijkheid. Kortom, deze fusie stelt ons in staat om klanten nóg meer te ontzorgen. Verder zien we dat creativiteit, technologie en data met elkaar versmelten en disciplines samenkomen in één team: design, marketing, development en andere specialismen. Samen met onze klanten en eindgebruikers blijven we slimme technische oplossingen creëren die vanaf het begin toegevoegde waarde bieden.”   Gerben van Diggelen, operationeel directeur, vult aan: “Voor medewerkers is het salarisperspectief allang niet meer bepalend. Men is op zoek naar een inspirerende werkomgeving met leuke collega’s, uitdagend en – als het even kan – zingevend werk met voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.“

KeyMen en Axendo werken al geruime tijd samen en worden de komende tijd met elkaar geïntegreerd. Voorlopig blijven beiden bedrijven hun naam hanteren, waarna ze uiteindelijk onder de naam Axendo verder zullen gaan. De focus blijft liggen op de implementatie van online platformen, met Umbraco en Sitecore als fundament. De combinatie ontwikkelt voor uiteenlopende opdrachtgevers als Verbond van Verzekeraars, amsterdam&partners (iamsterdam.com), Aviko, Watersportverbond en de RET.