Martijn Beumers
11-2-2020

Lean startup-methode bij Axendo

Lean startup-methode: snel op weg naar een loveable digitaal product

Think big, start small, act fast. Bij Axendo doen wij niet anders meer. De tijd van ‘u vraagt, wij draaien’ ligt al even achter ons. Nieuw digitaal product nodig? Dan gaan we samen op reis, maar wel in korte etappes. We gaan daarin pijlsnelle sprints vol verbeteringen aan. Lean startup, lekker wendbaar. Zodat we bij het bereiken van de finishlijn een product opleveren dat loveable is en dat voorlopig ook blijft.   

Vanuit een uitgekristalliseerd idee beginnen met bouwen is hoe het in het verleden vaak ging. Dat kan veel efficiënter, weten we inmiddels. Bespaar tijd, moeite en kosten. Dit is zeker voor startups zonder enorme budgetten een uitkomst. Maar hoe dan? Dat licht ik in deze blog toe.

Groot dromen mag. Dat moet zelfs. Maar als we beginnen met de ontwikkeling van een digitaal product - een app, platform, website of (chat)bot - dan doen we dat in kleine en snelle stappen: korte, intensieve design sprints die slechts één werkweek beslaan. Daarin pellen we de marktvraag af tot de kern, bouwen we een prototype én testen we dat bij de eindgebruiker.

Daarmee voorkom je latere teleurstellingen; je kunt na zo’n sprint altijd bijschaven, verbeteren en door naar de volgende cyclus van bouwen, meten en leren. We zijn daarbij sterk geïnspireerd door de Lean Startup-methode zoals beschreven door ondernemer Eric Ries in zijn boek The Lean Startup, de bijbel als het gaat om deze manier van ontwikkelen en groeien. Geschreven voor startups, maar ook toepasbaar op vernieuwende digitale producten zoals wij die met onze klanten maken.

BML Cyclus MVP

Een goed begin

Het vertrekpunt ligt altijd bij een probleem of vraagstuk in de markt. Je wilt tegemoetkomen aan een behoefte van eindgebruikers, van klanten of in je eigen organisatie. De valkuil is dat je direct begint na te denken over producten en features, zoals we dat altijd deden. Inmiddels bewaren we dat voor later. We denken eerst na over het probleem en mogelijke oplossingen daarvoor. Het betere broed- en brainstormwerk. Dat doen we in een multidisciplinair team. Van creatieven tot (business)developers; diverse expertises zijn daarin vertegenwoordigd.

Echt concreet wordt het als we doorpakken met de vertaling van al die hersenspinsels in een MVP. ‘A Minimum Viable Product is that version of a new product which allows a team to collect the maximum amount of validated learning about customers with the least effort’, zo schrijft Ries.

Hij raakt hiermee de kern van de Lean Startup-methode: zo snel mogelijk de markt op met een MVP waarmee je in korte tijd zoveel mogelijk gebruikersfeedback verzamelt, daarvan leert, om vervolgens op basis van de uitkomsten snel door te ontwikkelen. Een MVP kun je in verschillende vormen optuigen: bijvoorbeeld middel een crowdfunding campagne, een landingspagina of een uitlegvideo.

 Build measure learn - MVP

Valideren

Een mooi voorbeeld is Dropbox. De bedenkers daarvan maakten een video waarin ze uitlegden hoe Dropbox zou kunnen werken, met daarbij een pagina waarop geïnteresseerden hun emailadres konden achterlaten. Binnen een paar uur hadden ze duizenden e-mailadressen verzameld. In een mum van tijd hadden ze hun idee gevalideerd én potentiële gebruikers aan zich gebonden: het was levensvatbaar. De rest is geschiedenis.

‘Fake it till you make it’. Je MVP is geen ‘af’ product, dus geldt dit principe al snel in zo’n cyclus. Deins daar dan ook niet voor terug. Zo hebben wij, Axendo, in opdracht van amsterdam&partners een realtime rijenrader ontwikkeld voor attracties waar veel toeristen op afkomen. Die leek aan de voorkant geautomatiseerd, maar op alle locaties vulden mensen via een webapp handmatig de wachttijden in. Gewoonweg omdat het een test was en we niet te veel tijd wilden besteden aan complexe integraties. Dit is overigens een mooi voorbeeld van een Conciërge MVP. 

Het eindresultaat is heilig  

Wij hebben de Lean Startup-methode omarmd. Dankzij onze ervaringen kunnen we onderschrijven dat dit een efficiënte en effectieve manier is van het bouwen van digitale producten. Gestandaardiseerd, vanuit visie en met duurzame impact. Dat is wat klanten van ons kunnen verwachten. Daarnaast zullen wij ze ook meenemen op die reis vol versnellingen. Onderweg zijn er altijd adempauzes waarin we het product aanpassen aan de nieuwe inzichten die we opdoen. Het eindresultaat is immers heilig: een digitaal product waarvan je weet dat het de eindgebruiker blij maakt.

Starten met een MVP?
Neem contact op met Martijn.

Martijn Beumers
Algemeen directeur
[email protected]
06 11 200 209