Werkwijze

Bij Axendo werken we graag Agile scrum. Samen werken in korte iteraties naar een zo optimaal mogelijk product. Toch kijken we ook altijd naar het type project en organisatie of scrum werken de beste projectmethode is. We zijn agile genoeg om ook andere beproefde projectmethoden toe te passen. 

Wat is Agile scrum?

Agile scrum is een manier van het flexibel organiseren (agile management) van softwareontwikkelingen. We gaan uit van een vast budget, waarbij de scope flexibel is. We werken in korte ontwikkelsprints van 2 weken. Gedurende de sprints worden voortdurend resultaten - kleine stukjes functionaliteit - opgeleverd, waardoor snel getest en geaccepteerd kan worden. Wij zorgen ook dat er al vroeg begonnen kan worden met invoer van content. Hierdoor is resultaat snel zichtbaar en is er een grote mate van grip op de ontwikkelrichting van het project.

Project rollen

Bij aanvang van het project wordt het projectteam samengesteld. Vanuit de klant wordt er een product owner aangesteld. Dit is de scrum rol die de organisatie vertegenwoordigt, de eigen organisatie managed en het primaire aanspreekpunt is voor de scrum master. De product owner neemt deel aan de sprintmeetings bij aanvang van elke sprint, onderhoudt de backlog (lijst met nog te realiseren functionaliteit), test en accepteert de toepassing. Tevens is de product owner primair aanspreekpunt voor vragen vanuit Axendo.

In het projectteam is vanuit Axendo een scrum master aanwezig. De scrum master stuurt het ontwikkelteam aan en onderhoudt het contact met de klant over de technische ontwikkelingen van de toepassing. De projectleider begeleidt de voortgang en de begroting van het project.

Voortdurend op de hoogte zijn

Gedurende een project wordt een backlog bijgehouden van de te realiseren functionaliteit. In deze backlog worden ook belangrijke notities en voorgang bijgehouden en de backlog fungeert als een leidraad van de te realiseren scope. Axendo gebruikt hiervoor JIRA, een online omgeving die zo is ingericht dat het ontwikkeltraject goed ondersteund wordt en je voortdurend op de hoogte bent van de laatste stand van zaken. Bijsturing of nadere afstemming is hierdoor snel mogelijk.

Elke sprint start met een sprintmeeting. Wij merken dat de effectiviteit van een project toeneemt wanneer de opdrachtgever en Axendo regelmatig samen op 1 locatie aan het werk zijn. Axendo biedt hier flexplekken voor aan.

Weten hoe we jouw organisatie verder kunnen helpen? We helpen je graag verder! 

Neem contact met ons op