Umbraco Health Check

Je gebruikt Umbraco al, maar bent benieuwd of je omgeving sneller, veiliger en stabieler kan draaien?

Axendo verzorgt als ervaren Umbraco partner health checks voor eigen klanten en andere partijen. Heb je een second opinion nodig, neem gerust contact met ons op. Door onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen van grote, complexe online platformen, kennen we alle best practices als het gaat om het implementeren van Umbraco. We kunnen dan ook de meeste knelpunten snel lokaliseren en indien noodzakelijk ook (helpen) oplossen. 

Kwaliteit

De Axendo Umbraco Health Check begint bij een onderzoek naar de configuratie en inrichting van Umbraco, waarbij we logica en gebruiksvriendelijkheid voor de content-beheerder als uitgangspunt nemen.

We kijken onder andere naar de gebruikte datatypes, de tab indeling, het gebruik van grids, of er logisch gebruik wordt gemaakt van documenttypes en of er een duidelijke mappenstructuur is.

Daarnaast bepalen we het technisch gebruik van koppelingen, inrichting van de databases en de kwaliteit van de code naar geldende standaarden.

Veiligheid

Tegenwoordig gelden er, terecht, steeds meer wettelijke eisen aan dataveiligheid. Vooral bij het werken met persoonsgegevens kan er veel fout gaan als er niet een aantal basisprincipes in acht worden genomen.

Zaken als een beveiligde verbinding (https), gebruik van sterke wachtwoorden, encryptie van data, niet meer dan de noodzakelijke persoonlijke gegevens opslaan, bijhouden en installeren van security patches van zowel Umbraco als third-party packages, maar ook het tegengaan van bijvoorbeeld (SQL) injections en cross site scripting (XSS).

Snelheid

Het is belangrijk dat de initiële pagina voor bezoekers snel geladen is, zodat bezoekers niet afhaken door een trage website. 

Duurt het eeuwen voordat een pagina volledig is geladen, of kan een redacteur rustig een kop koffie gaan halen voordat z'n content in Umbraco is opgeslagen? Dit kan een aantal redenen hebben en hoeft niet altijd aan de internetverbinding te liggen. 

Er zijn verschillende quick-wins te behalen met kleine aanpassingen, maar een site kan na verloop van tijd 'vollopen' als er niet regelmatig gekeken wordt of alle aanpassingen en updates van een online platform elkaar niet tegenwerken of dat er betere technieken zijn om meer snelheid te halen.

Heldere rapportage en duidelijk advies

Elke Umbraco Health Check geeft een uitgebreid rapport met objectief advies.
We geven een aantal concrete handvatten waar je direct mee aan de slag kan en punten voor de langere termijn.

Laat Axendo een Health Check uitvoeren

Vindbaarheid (SEO)

Dit onderdeel maakt standaard geen onderdeel uit van onze health check, omdat SEO een zeer gedegen onderzoek vraagt.

De gratis dienst Nibbler geeft een kort en duidelijk overzicht. Voor Umbraco is er SEO Checker van Soeteman Software beschikbaar om de meest voorkomende SEO issues te herkennen en snel op te lossen.

Axendo kan helpen bij het onderzoeken van SEO problemen en het uitvoeren van een goede SEO strategie.

Vraag naar onze SEO mogelijkheden

Toegankelijkheid

Een onderwerp waar veel partijen nog niet erg mee bezig zijn is digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. In Nederland bestaat deze groep uit 3,5 miljoen personen waarvan er 350.000 mensen een visuele beperking hebben. Zij zijn nu vaak de dupe van digitale diensten die geen rekening met hen houden.

Axendo realiseert al meer dan 10 jaar toegankelijke sites, waarvan de laatste 6 jaar in Umbraco. We delen deze kennis graag en adviseren vrijblijvend over de mogelijkheden. Het onderwerp wordt steeds actueler, want naast overheidsinstanties zullen straks alle bedrijven en instellingen verplicht zijn hun websites toegankelijk te maken.