Asset 1

Revalidatie app voor jongeren

Meander Medisch Centrum

Ziekenhuis Meander Medisch Centrum in Amersfoort is gespecialiseerd in het behandelen van jongeren met vermoeidheidsklachten. Voor deze jongeren hebben wij in samenwerking met de afdeling Revalidatiegeneeskunde en de Hogeschool Arnhem Nijmegen de app Activiteitenweger ontwikkeld. 


Met behulp van de app op hun smartphone of tablet geven de kinderen punten aan de activiteiten die zij per dag of week willen doen en plannen zij hoeveel rust zij nodig hebben. Zo leren zij binnen hun grenzen te blijven. De kinderergotherapeut begeleidt hen hierbij. Gedurende de dag ziet het kind real-time wat zijn huidige energieniveau is, hoeveel er nog resteert en in hoeverre hij zijn doelen bereikt heeft.

De eerste stap was het onderzoek naar de gebruikersbehoeften van de kinderen, wat is gedaan door studenten van de HAN. Hier kwam duidelijk uit naar voren dat de app makkelijk en snel moest werken en vooral niet te kinderlijk moest zijn. Vervolgens hebben wij de belangrijkste elementen van de app uitgewerkt en stap voor stap uitgebreid met gamification elementen. Zo kan een kind zichzelf bijvoorbeeld als doel stellen drie keer in de week te sporten. Bij iedere keer sporten wordt een ster verzameld. Hier kan door bijvoorbeeld de revalidatiearts of ouders een beloning aan gekoppeld worden.

Multiplatform app ontwikkelen met Xamarin 

We hebben gekozen voor Xamarin Forms zodat we voor zowel het Android als het iOS platform grotendeels gebruik kunnen maken van dezelfde code. Slechts enkele specifieke functies hebben we per platform moeten ontwikkelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een timepicker en het mogelijk maken van meertaligheid. Door het gebruik van native styling was het niet nodig om een heel design uit werken, wat het Meander Medisch Centrum aanzienlijk kosten heeft bespaard. Naast dit voordeel heeft native styling ook het voordeel dat gebruikers gewend zijn aan het design, zij zien dit immers iedere dag op hun Android of iOS smartphone.

Meer weten over deze app of dit project? Laat het ons weten. We vertellen je graag meer. 

Contact

Toolbox

Deze technieken gebruiken we
  • Xamarin

    Multiplatform .NET app-ontwikkelplatform

  • ASP.NET

    Hét Microsoft framework

Partners

De krachtenbundeling
  • HAN

    Hogeschool Arnhem Nijmegen